Kúpou akéhokoľvek tovaru z tejto stránky podporujete chod rádia.

Combo: René Balák - Drahí Slováci…I a Drahí Slováci...II


37.90 €

René Balák - Drahí Slovaci... I
René Balák - Drahí Slovaci... II


Popis

Drahí Slováci...

Drahí Slováci… je kniha posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, čestného a odvážneho človeka, ThDr. Reného Baláka, PhD. Je prepisom jeho videí, ktoré pravidelne zverejňoval a prihováral sa tak všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle. V závere publikácie je prepis homílií zo zádušnej sv. omše za Reného Baláka a z pohrebných obradov a takisto krátke spomienky na Reného Baláka.

Posolstvá Reného Baláka nie sú len obyčajnými monológmi, ale buditeľskými prejavmi a snahou o nadviazanie dialógu so všetkými, ktorí majú otvorenú myseľ a ktorým záleží na budúcnosti svojich ďalších generácií. Presvedčivo opisujú deštrukčné procesy, ktorými naši zvolení zástupcovia podkopávajú najpevnejšie piliere už nalomenej spoločnosti a nielenže poukazuje na chyby, ale ponúka aj návod, ako sa z tejto situácie dostať.

René Balák bol jednou z mála osobností, ktorá sa dokázala verejne postaviť proti úpadku morálky, porušovaniu práv a rozvratu spoločnosti na Slovensku. Opustil nás 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov.

Hlavným zmyslom vydania tejto knihy je pokračovať v šírení posolstiev Reného Baláka aj knižnou formou, zachovať jeho zásadný odkaz a profesionálne zhodnotenie súčasnej situácie aj pre ďalšie generácie a vzdať úctu takej váženej osobnosti, akou René Balák určite bol. Cez jeho vnímanie sprostredkovať širokej verejnosti odkazy, ktoré by jej mali napomôcť uvažovať a položiť si otázku, kam vlastne súčasná spoločnosť smeruje. Nemenej podstatným zámerom je poukázať na osobnosť Reného Baláka ako vzor súčasného človeka a národného buditeľa so všetkými cnosťami a morálnymi zásadami, ktorý nikdy nebude mlčať, keď vidí neprávosť, ktorý neuhýba prekážkam, nepodvolí sa protivníkom a jednoznačne odmieta cestu, aj keď sa javí ako jednoduchšia, na ktorej by mal stratiť čo i len tieň svojej tváre.

Drahí Slováci... II

Drahí Slováci… II je pokračovaním knihy posolstiev ThDr. Reného Baláka, PhD a prepisom jeho pravidelne zverejňovaných videí, ktorými sa prihováral všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle.

Napriek tomu, že chaos vnášaný do spoločnosti, či už s vedomou alebo nevedomou pomocou najvyšších predstaviteľov štátu prostredníctvom falošnej pandémie poľavil, posolstvá Reného Baláka nestrácajú na aktuálnosti. Základné hodnoty a piliere Slovákov sú naďalej nahlodávané spoza hraníc a zavádzané skorumpovanými predstaviteľmi domácich i európskych inštitúcií do vnútra nášho štátu.

Najnovšie udalosti v Ukrajine a zaťahovanie občanov Slovenskej republiky jej predstaviteľmi do vojnového konfliktu dokazujú, že René Balák sa nemýlil, keď konštatoval, že od posledných parlamentných volieb nám vládnu podvodníci a šialenci, ktorým je absolútne jedno, či budú Slováci zbytočne umierať a ide im len o vlastný prospech.

„Ak chceme zastaviť morálny a duchovný úpadok, musíme začať od seba“, uvádza René v jednom zo svojich videí. „Musíme dokázať urobiť odvážne kroky, ktorými odmietneme súčasné sebazničujúce smerovanie spoločnosti, za ktoré budeme niesť zodpovednosť. Preto je dôležité riadiť sa heslom Pravda nás oslobodí. My v osobnom živote musíme odmietnuť zlo a klamstvo, inak sa tu nič nezmení.“

René Balák bol jedným z najpovolanejších, ktorý o príčinách rozkladu spoločnosti vedel pozoruhodne a neúnavne rozprávať. Aj preto bola prvá časť knihy taká úspešná. Snáď ani jej pokračovanie nenechá rozumných Slovákov ľahostajnými k svojej budúcnosti. Jej cieľom je nepoľaviť, naďalej udržiavať verejnosť v bdelom stave a nútiť ju uvažovať nad príčinami a dôsledkami udalostí, ktoré sú jej predkladané ako fakty. Takisto povzbudiť čitateľov k osobnej odvahe a využitiu toho, čo by každá slobodná spoločnosť mala ponúkať.

Napriek tomu, že globalistická propaganda neuberá zo svojej agresivity a masírovanie verejnej mienky pokračuje, dá sa u ľudí vypozorovať nižšia ochota bezbreho dôverovať tomu, čo počujú v spravodajských reláciách hlavnoprúdových médií. Možno k tomu prispeli aj posolstvá Reného Baláka...

Obsah nákupného košíka

    Medzisúčet:
    0.00 €

    Kategórie produktov