Kúpou akéhokoľvek tovaru z tejto stránky podporujete chod rádia.

Ján Šafin - Chazarský Golem II


26.90 €

Osobitnú kapitolu pri štúdiu chazarskej otázky predstavujú vzťahy medzi Chazarským kaganátom, Byzanciou a Kyjevskou Rusou. Pritom nemáme na mysli iba historické príbehy, ktoré sa odohrali v 9. až 11. storočí, ale aj tie pomerne nedávne vrátane ich súčasných konzekvencií.


Popis

Osobitnú kapitolu pri štúdiu chazarskej otázky predstavujú vzťahy medzi Chazarským kaganátom, Byzanciou a Kyjevskou Rusou. Pritom nemáme na mysli iba historické príbehy, ktoré sa odohrali v 9. až 11. storočí, ale aj tie pomerne nedávne vrátane ich súčasných konzekvencií. Táto otázka má výsostne geopolitický charakter s presahom do súčasnosti. Ide o udalosti, ktoré prebiehajú na území, kde sa pred viac ako tisíc rokmi nachádzal Chazarský kaganát – južná Ukrajina a južné Rusko, Novorusko a Krym – ako aj tie, ktoré sa odohrávajú v Izraeli a pásme Gazy.

Všetky navzájom úzko súvisia. Nejeden bádateľ nie neodôvodnene tvrdí, že práve otázka obnovenia Chazarského kaganátu je v celom tomto procese zásadná. Nemôžeme sa preto čudovať, že mnohí vidia podstatu chazarskej témy v konšpirácii, celosvetovom sprisahaní, hlbinnom štáte (deep state), zajačej nore, ceste krta a pod. Údajne je potrebné hľadať príčiny tragických procesov predovšetkým na území niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Je to však naozaj tak? Alebo sú to iba výplody chorej mysle a neznalosti dejín? Ak všetko chceme lepšie pochopiť, musíme sa vrátiť do minulosti, neraz ďalekej, zložitej a vonkoncom nie jednoznačnej.

ISBN: 978-80-973890-9-3
EAN:  9788097389093
Počet strán: 580
Vydalo: Info vojna o.z.

Obsah nákupného košíka

    Medzisúčet:
    0.00 €

    Kategórie produktov