Mary Benett & David S. Percy: Mimozemská inteligencia a Cesta na Mars


37.80 €

Vedecká kniha, na ktorej pracovali autori 25 rokov. Najnovšie poznatky a nepublikované informácie v súvislosti s rozporuplnosťou informácií, ktoré sú predkladané verejnosti inštitúciami ako napr. NASA, DARPA a skutočnými faktami.


Popis

Vedecká kniha, na ktorej pracovali autori 25 rokov. Najnovšie poznatky a nepublikované informácie v súvislosti s rozporuplnosťou informácií, ktoré sú predkladané verejnosti inštitúciami ako napr. NASA, DARPA a skutočnými faktami. Okrem iných informácií kniha preukazuje afinitu medzi formáciami a stavbami na Marse a na Zemi (pyramídy v Egypte, Nazca, Zakázané mesto v Číne). Jedným z autorov je David S. Percy.
Kniha obohacuje a rozvíja poznanie, ktoré je uvedené v knihe Dve Tretiny – Dejiny našej Galaxie a snaží sa odpovedať na otázku: Sme vo vesmíre sami? Zatajujú nám vlády, či je možné cestovať na Mars? Čo všetko zatajujú ľudstvu? a podobne. Originál vyšiel v máji 2021.

Úryvok z kapitoly 15:
“  Potom prišiel rok 1947.

Ako vieme, rok 1947 bol pre Spojené štáty veľmi bohatým rokom ETI: celkový počet pozorovaní UFO, ktoré sa skutočne nahlásili úradom v roku 1947, sa pohyboval okolo 850. Najväčší dopad malo pozorovanie deviatich diskov letiacich toho roku 24. júna vo formácii päť-štyri Kennetha Arnolda okolo Mount Rainier. V ten istý deň hlásili ľudia, ktorí si neboli vedomí Arnoldových skúseností, ďalších osemnásť pozorovaní UFO. O štyri alebo päť dní neskôr došlo k ešte väčšiemu nárazu – a to doslova – keď bol zaznamenaný pád UFO v Roswelli/Corone. Všetky zdroje uvádzajú odlišné dátumy, ale sú tu opäť tieto kombinácie štvorky a päťky.

O tri mesiace neskôr, 18. septembra 1947, bola založená CIA a americká armáda a americké letectvo boli rozdelené do dvoch celkov. USAF udržiaval kontakty s Laboratóriom mapovania a nákresov, zatiaľ čo financovanie týchto štátnych zariadení v Ohiu prevzali „rôzne rodiace sa výskumné centrá povojnového DOD a riadili sa tajnými zmluvami a tajnými správami,“ ako píše Cloud:

Toto laboratórium čoskoro získalo do služby zbierku najlepších vedcov v geodézii a jej príbuzných disciplínach na svete. OBSE potom v roku 1951 otvoril Ústav geodézie, fotogrametrie a kartografie. (poznámka 3) To všetko bolo zavedené, keď bol Munck v rokoch 1952 alebo 1953 pripravený zvážiť svoje kariérne možnosti v USAF. Potom v roku 1958 vznikol nominálne civilný federálny úrad NASA, agentúra DARPA pre pokročilé výskumné projekty a spomínaný špionážny satelitný program CORONA. Veľmi zjavné kódové slovo CORONA sa používalo pre program, ktorý vzdušné sily oficiálne zrušili, tajne však pokračoval – v procese známom ako „zatemnenie.“

formát: A4
počet strán: 400
vydavateľstvo: Ariadné

Obsah nákupného košíka

    Medzisúčet:
    0.00 €