Mgr. Judita Laššáková - Politika EÚ bez krivých zrkadiel


7.90 €

Publikácia právničky Mgr. Judity Laššákovej je prvou zo série Politika Európskej únie bez krivých zrkadiel. Zameriava sa na vznik Európskej únie, venuje sa počiatkom európskej integrácie i zakladajúcim zmluvám, ktoré sa menili v priebehu času. K tejto publikácii obdržíte darček.


Popis

Publikácia právničky Mgr. Judity Laššákovej je prvou zo série Politika Európskej únie bez krivých zrkadiel. Zameriava sa na vznik Európskej únie, venuje sa počiatkom európskej integrácie i zakladajúcim zmluvám, ktoré sa menili v priebehu času. 

Rok 2024 je „super-volebným rokom“. V tomto roku mali byť voľby do Národnej rady SR, budú sa konať voľby do Európskeho parlamentu a aj voľba prezidenta SR.

 Predkladaná publikácia má slúžiť voličovi, aby získal viac informácií o histórii, jednotlivých inštitúciách a orgánoch EÚ i zámeroch politiky EÚ, aby sa budúceho kandidáta na post poslanca do Európskeho parlamentu vedel kvalifikovanejšie pýtať a z odpovedí zistiť, či jeho hlas vo voľbách pošle do Štrasburgu človeka, ktorý sa vyzná, alebo niekoho, kto tam nebude vedieť robiť nič zmysluplné a bude stratený. 

Ak si volič osvojí základné pravidlá fungovania politík v štáte aj v samotnej EÚ, nebude až v takej miere dochádzať ku kriveniu politiky a zavádzaniu voličov pri volebnej kampani. 

ISBN: 978-80-973890-3-1

Vydalo: Info vojna o.z.

Obsah nákupného košíka

    Medzisúčet:
    0.00 €

    Kategórie produktov